GABB 2016 YILI II. DÖNEM OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI YAPILDI İMAR MEVZUATI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SONA ERDİ
GABB EĞİTİM & ETKİNLİK İLANLARIBirlik Dergisi GABB Bülteni Kitaplar Yayınlar
>Resmi Gazete

>Türkiye Belediyer Birliği
>Akdeniz Belediyeler Birliği
>İç Anadolu Belediyer Birliği
>Marmara Belediyer Birliği
>Trakyakent Belediyer Birliği
>Ege Belediyer Birliği
>Doğu Karadeniz Belediyer Birliği
>Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
>Karacadağ Kalkınma Ajansı
>Merkezi Finans ve İhale Birimi
>Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
                                            
>Belediye Seçilmişleri Kitabı İçin Tıklayınız.

>Harcama Birimi Rehberi Kitabı İçin Tıklayınız.
>Soru ve Cevaplarla Büyükşehir Belediyeleri Kitabı İndirmek İçin Tıklayınız.
>Yeni Anayasaya İlişkin Gerekçeli Görüş Ve Öneriler Kitabı İçin Tıklayınız.
>Nasıl Bir Yerel Yönetim? Kitabı Tıklayınız.
>Su Hakkı Sempozyumunda Yapılan Sunumlar, Sorular, Tartışmalar İçin Tıklayınız.
> Van İmar Mevzuatı Bilgilendirme Toplantısı Sunumları İçin Tıklayınız!
Design from Web Koordinatörlüğü | Gabb | Tüm Hakları Saklıdır.