GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ BELEDİYELER BİRLİĞİ
ÜYE BELEDİYELER İHTİYAÇ ANALİZİ
Tarih:
Belediyeniz/Kurumunuz:*  
Adı:*  
Soyadı:*  
Görevi:*  

Cep No:*

(Başinda 0 olmadan numaranızı giriniz.)  
 
 
İş Telefonu:*
(Başinda 0 olmadan numaranızı giriniz.)  
   
email:*
 
 
Nüfusu:*  
Temel Geçim Kaynakları:*  

1.İMAR

a)1/5000’lik imar planı:

      
Tarihi:*

 (22/10/2014) şeklinde giriniz.
 

b)1/1000’lik imar planı:

      
Tarihi:*

 (22/10/2014) şeklinde giriniz.
 

c)Hali Hazır:

      
Tarihi:*

 (22/10/2014) şeklinde giriniz.
 
Kaç Mahallede:*
 

d) İlave İmar Planı ihtiyacınız var mı?

      

e)“Revizyon İmar Planı” na ihtiyaç var mı?

      
Bu Konu ile İlgili Bir Çalışmanız Var Mı?  

f)18. madde uygulaması yapıldı mı?

      
Kaç Hektar:*
 

g) 5 yıllık imar programınız var mı?

      

h) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, plan sınırları dâhilinde “Afet Riski Altındaki Alan” olarak ilan edilen bölgeniz var mı?

      
-Belirtiniz:*
 

2.ALTYAPI

a)İçme suyu projesi:

      
Hangi Kurum Tarafından Yapıldı:*
 

b)Kanalizasyon projesi:

      
-Varsa hangi kurum/kurumlar vasıtasıyla yapıldığı:*
 

c)Sulama projesi:

      
-Varsa hangi kurum/kurumlar vasıtasıyla yapıldığı:*
 

d)Yol,köprü vb..projesi:

      
-Varsa hangi kurum/kurumlar vasıtasıyla yapıldığı:*
 

3.ARITMA

a)İçme suyu arıtması:

      
-Ne Zaman Yapıldığı:*
 

b)Atık su arıtma:

      
-Ne Zaman Yapıldığı:*
 

4.TESİSLER VE ATÖLYELER
-İl, İlçe veya beldenizde şu an faaliyette olan tesislerinizi Belirtiniz.

a) Katı Atık Tesisi

      

b) Parke Taşı Tesisi

      

c) Kent Mobilyaları

      

d)Diğer Tesisler

      

5.ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ

a) Akıllı bilet ve akıllı durak sistemleriniz var mı?

      

b) Coğrafi Bilgi sisteminiz var mı?

      
-Bu konuda çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?*
 

c) Sürdürülebilir Enerji ile ilgili çalışmalarınız var mı?

      

6.SOSYAL PROJELER

a)Kadına Yönelik Proje:

      

  -Kadınların sosyal yaşama katılımını destekleyici projeleriniz var mı?

  -Kadına yönelik şiddetle mücadele ve şiddetin önlenmesine dönük çalışmalarınız var mı? ( Danışmanlık merkezleri, İlk adım istasyonları, Sığınak, “Alo Şiddet” hatları v.b)

  -Kadınların ekonomiye katılımlarını güçlendirecek, kadın istihdamı ve üretim sorunlarına çözüm geliştirebilecek projeleriniz mevcut mu?
-Varsa hangi aşamada ve kapsamı:*
 

b)Gençliğe yönelik Proje:

      
-Varsa hangi aşamada ve kapsamı:*
 

c)Çocuklara yönelik proje:

      
-Varsa hangi aşamada ve kapsamı:*
 

d)Engellilere yönelik proje:

      
-Varsa hangi aşamada ve kapsamı:*
 

e)Yaşlılara yönelik proje:

      
-Varsa hangi aşamada ve kapsamı:*
 

e)Sokak hayvanlarına yönelik proje:

      
-Varsa nelerdir:*
 

e)Yoksullukla mücadele kapsamında uyguladığınız proje:

      
-Varsa hangi aşamada ve kapsamı:*
 

7.KÜLTÜREL MİRAS

-İl,ilçe veya beldenizde kültürel mirasa yönelik projeleriniz:
      

  a)Somut kültürel Varlıklar (Anıtlar, heykeller, resimler, arkeolojik eserler, kitabeler, kitaplar, peyzajlar vb.)

  b)Soyut Kültürel Varlıklar (Folklar, gelenekler, dil, sözlü tarih vb.)

  c)Doğal Miraslar (Kültürel açıdan önem teşkil eden manzara ve biyolojik çeşitlilik gibi)

-Varsa Nelerdir, Şıklarıyla Belirtiniz:*
 

8.MAKİNE PARKI

a)İş Makineleri Sayısı:
Bekoloder :    
Ekskavator :    
Loder :    
Greyder :    
Dozer :    
Silindir :    

b))Kamyon Grubu Sayısı:
10 Teker damperli :    
6 teker damperli :    
Dampersiz :    
Dorseli Tır :    

9.AÇIK-YEŞİL ALANLAR

a) Kapalı / açık spor alanı (basketbol, voleybol, fitnes aletleri vs...)

      
-tür, adet ve alan büyüklüğü belirtiniz:*
 

b)Rekreasyon alanı (Meydan, piknik alanı, kent ormanı, mesire alanı...)

      
-tür, adet ve alan büyüklüğü belirtiniz:*
 

c)Mahalle parkları ve çocuk oyun alanları

      
-tür, adet ve alan büyüklüğü belirtiniz:*
 
d)Kent düzeyinde yeşil alan gereksinimi daha çok hangisi ve ya hangileridir belirtiniz.*
10.PERSONEL DURUMU

a)Teknik personelleriniz varsa hangi uzmanlık alanlarında hizmet sunmaktadırlar?
İnşaat mühendisi :    
İnşaat Teknikeri :    
Harita mühendisi :    
Harita teknikeri :    
Peyzaj mimarı :    
Peyzaj teknikeri :    
Mimar :    
Şehir ve Bölge Plancısı :    
Makine Mühendisi :    
Elektrik Mühendisi :    
Bilgisayar Mühendisi :    
Avukat :    
Sosyolog :    
Arkeolog :    
Veteriner Hekim :    
Diger :  
b)Yoksa hangi alanda ve ne amaçla ihtiyaç duyulmaktadır?*
 
c)KHK ile ihraç edilen personel ve uzmanlık alanı?*
 

11.DİPLOMASİ

a) Yurt içinde veya Yurtdışında Kardeş kentiniz var mı?

      

b) Hibe projeleriniz var mı(AB,Elçilikler,Kalkınma ajansları)?

      

c) Ulusal ve uluslararası iş birliğiniz var mı( Birlikler ve yerel yönetim ağları vb.)?

      

12.TAŞINMAZLAR

a) Belediyenize ait son beş yıl içinde alım/satımı yapılan, tahsis edilen ya da kiraya verilip/kiralanan taşınmazlarınız var mıdır(Arsa,Arazi,Bina vb.)?

      

13.SORUNLAR
Belediyenizde en sık karşılaşılan sorunlar nelerdir? Önem derecesine göre sıralayınız.*
 

14.DİĞER
a)İl,ilçe veya beldenize özgü yapılabilecek projeleriniz var mı?*
 
b)Projelerinizi hangi oranda ihaleyle hangi oranda kendi işgücünüzle yapıyorsunuz?*
 

                                              
   
*  İşaretli alanların doldurulması zorunludur. Design from GABB BİLGİ İŞLEM MERKEZİ.