Birlikten kuvvet doğar                                         Birlikte Belediyecilik

Strateji Geliştirme & Dış İlişkiler Müdürlüğü

Nurhak Sinan AKINCI
Şehir ve Bölge Plancısı nurhak_sinan@hotmail.com
Evin MERCAN
Şehir Plancısı evnmercan@gmail.com
Evin AKBOĞA DİNAR
Peyzaj Mimarı evinakboga@gmail.com
Tuba ÖZLÜ
Mimar
tubaozlu@gmail.com
Behzat YÖRÜK
Makina Mühendisi
....@gmail.com
.