Gücümüz Birliğimizden Doğar                                         Hêza me ji yekîtîya me ye

Strateji Geliştirme & Dış İlişkiler Müdürlüğü

Tuba ÖZLÜ
Mimar
tubaozlu@gmail.com
Evin MERCAN
Şehir Plancısı
Evin DİNAR
Peyzaj Mimarı
Halil VEZNEDAROĞLU
Bilgisayar Teknikeri