Birlikten kuvvet doğar                                         Birlikte Belediyecilik

YEREL YÖNETİMLER AKADEMİSİ

GABB, belediyelerin ve yerel yönetimlerin çalışma alanlarında ortak eğitim ve araştırma yapar, araştırma enstitüsü, yerel yönetim akademisi kurar, yönetir. Dünya’da belediyecilik konusundaki gelişmeleri izler; belediyeleri ilgilendiren konularda çalıştay, panel, sempozyum, yuvarlak masa toplantısı, teknik ve mesleki gezi vb. düzenler. Belediyeleri bilgilendirmeye yönelik her türlü basım yayın faaliyetinde bulunur.